Mhodhanna Scuainéala i Graeasáin Raidio Áitiúla #SnaG17

Is é seachtain na gaeilge agus bhi mé ag smaoineamh… Ag obair le haighaidh mó céim Mháistreachta, na blianta ó shin, scríobh mé píosa faoi ‘Anailis ar Mhodhanna Scuainéala ag Sraith 2, i gcomhair Graeasáin Raidio Aitiúla’….

scamall-focail

Is ag dul i dtreis atá gréasáin raidio áitiúla mar theicneolaíocht do thionscal na ríomhairí agus na cumarsáide. Le forbairt an ghréasáin raidio agus an uchtadh leanúnach de chaighdeáin nua, is cosúil go bhfuil cumarsáid gan bacanna go mór faoi ghnaoi i dteangmháil ríomhaireachta. Ní foláir scrúdú a dhéanamh ar pholasaithe scuaineála chun teacht ar sholáthar sásúil seirbhísí sa cheantar raidio áitiúil.

Tá scuanáil fíorthábhachtach i bpróiséalú tráchta teangmhála. Ciallaíonn scuanáil staidéar feithimh, agus i gcás trácht teangmhála, tá tionchar nach beag ag polasaithe scuainéala agus cínntíonn cén agus cad é an t-eolas a phróiséasáltar agus a chuirtear i bhfeidhm.

Is éard atá i mó  tráchtas ná staidéar anailíseach ar mhodhanna scuainéala ar LANS ach go háirithe ar MAC, a aithnítear mar Shraith 2. Is iad na caighdeáin LAN a dhéantar staidéar orthu ná an Institiúd an Chaighdeáin Teilecumarsáide na hEorpa (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), HIgh PErformance Radio Local Area Network (HiperLAN/2) agus an Institiúd d’Innealltóirí Leictreacha agus Leictreonacha (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) 802.11.

Cuireann an saothar seo roimhe tionchar na ndisciplíní éagsúla a chur le chéile agus an t-anáil a bhíonn aige seo ar obair na sraithe MAC. Forbraíodh na turgnaimh trí úsáid a bhaint as OPNET. Áiríonn na staitisticí agus taithí mar gheall ar cháil na seirbhíse nithe spéisiúla ar nós moill scuaineála, tithe paicéid, am freagrachta, úsáid nascanna agus úsáid moill dheireadh. Cuireann na torthaí in iúl tábhacht na modhanna feithimh agus ina dhiaidh sin agus uile an caighdeán seirbhíse a thuairiscítear ag an ngréasán raidio áitiúil.

C50DgbfWcAA-emv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s